Välj en sida

Legal Notice

1 – OBJEKT

Denna webbplats ger information om tjänster och aktiviteter av:
Fuenplaza Spain
Plaza de la Constitución, 17, Local 2, 29640, Fuengirola, Málaga
correo–e info@fuenplazaspain.com
hädanefter kallad ”innehavare”.

2 – INTELLEKTUELL EGENDOM

Innehållet på denna webbplats, inklusive bland annat bilder, logotyper, grafik, animationer, texter eller datortillämpningar, oavsett format, programmeringsspråk och representation, samt domännamnet fuenplazaspain.com är egenskapen hos Innehavare, eller har förvärvat motsvarande äganderätts rättigheter, eller har samtycke av dessa för offentliggörande, skyddas genom lagar och internationella fördrag om immateriella rättigheter och i förekommande fall industriell samt regelverk av domännamn.

Användningen av hyperlänkar till denna webbplats och användningen eller reproduktionen, helt eller delvis, av vinstdrivande innehåll, är tillåten förutsatt att källan är registrerad och en hyperlänk till denna webbplats ingår och i de fall som är tillåtna i Artiklarna 31-34 i lagen om immateriella rättigheter (kunglig lagstiftningsdekret 1/1996, 12 april). Det är förbjudet att använda ramar (ramar) eller någon annan mekanism som är utformad för att dölja innehållet eller källan till innehållet, användning, omformning eller utnyttjande av dessa för kommersiella ändamål, reklam eller strid mot lag, moral eller allmän ordning som kan skada intressen eller skada bilden av ägaren eller legitima tredje parter, som utgör illojal konkurrens eller i allmänhet mot bestämmelserna i dessa användarvillkor.

3 – BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Innehållet på denna webbplats erbjuds för informativa och informativa ändamål, så att ägaren frånskriver sig något direkt eller indirekt ansvar som kan uppkomma från användningen eller tillämpningen av informationen på denna webbplats utanför dess syfte.

Länkarna (hyperlänkar) eller innehåll från tredje part som visas på den här webbplatsen tillhandahålls för att utöka informationen eller ange en annan synvinkel. Innehållet innebär inte att innehållet godkänns eller innehavarens förening med de personer som ansvarar för nämnda webbsidor, varför det avvisar något ansvar gentemot detsamma, liksom för de skador som kan orsakas av någon anledning i sitt datorsystem. (utrustning och applikationer), dokument eller filer. Innehavaren kan endast vara ansvarig för innehållet i enlighet med bestämmelserna i lag 34/2002 av den 11 juli, Tjänster av informationssamhället och elektronisk handel, om han hade kunskap om sin olaglighet eller som skadar tillgångar eller intressen hos en tredje part, ta inte bort eller inaktivera länken till dem.

Ägaren garanterar inte tillförlitligheten, tillgängligheten eller kontinuiteten på denna webbplats eller dess innehåll av tekniska skäl, säkerhet, kontroll eller underhåll av tjänsten, för fel på grund av servern som värd innehållet eller andra mellanhänder eller leverantörer för attacker mot datorsystemet, eller av andra orsaker som härrör från orsaker som inte är kontrollerade, för vilka det är befriat från direkt eller indirekt ansvar för dem.

Innehavaren är inte ansvarig för några fel, fel eller skador, direkt eller indirekt, som kan orsakas av användarens datasystem eller till de filer eller dokument som finns lagrade i det, som orsakas eller härrör från kapaciteten eller kvaliteten på deras system. dator eller närvaro av ett virus eller annan skadlig datoransökan i datorn som används för att ansluta till innehållet på webben, kvaliteten på din anslutning eller tillgång till Internet, med en funktionsfel i din webbläsare eller för användning av datorprogram vars versioner inte uppdateras eller motsvarande användarlicens inte erhålls.

3 – MODIFIKATIONER OCH UPPDATERINGAR

Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar och uppdateringar av informationen på webben, konfigurationen, tillgängligheten och presentationen av dessa samt dessa användarvillkor.

4 – Tillämplig lag och forum

Frågor relaterade till användningen av denna webbplats eller dess innehåll kommer att regleras och tolkas i enlighet med dessa användarvillkor och spansk lagstiftning, med förbehåll för parterna, utom i fall där det inte är lagligt tillåtet, domstolarnas behörighet och domstolarna i Alcalá la Real (Jaén) för att lösa konflikter angående användningen av denna webbplats, uttryckligen avstå från något annat forum som kan motsvara.

Information lämnad i enlighet med bestämmelserna i artikel 10 i lag 34/2002, 11 juli, Tjänster av informationssamhället och elektronisk handel.

Begär mer information

More than 30 years in the sector

Your Home in Professional’s Hands

What they say about us

Un trato genial , asesoramiento inmejorable, dieron solución a todos mis problemas. Si tenéis pensado adquirir una nueva vivienda recomiendo a Fuenplaza Estates 100%.

Juan Perez

sadsaasdd asds dsadasdasd s sasasda dsd sadasdasdas dasdasda. asdsadgf -fgdgfdgdf d gdfgfg gg gfdgdfgdf

Juan Perez

Pin It on Pinterest